הנחיות לתכנון

חברתנו נעזרת בתוכנית ממוחשבת לתכנון חיזוק המבנים לפי התקן האמריקאי ACI4402R-02.
המבנה המחוזק ע"י חומרים מרוכבים יעמוד גם בדרישות התקן הישראלי ת"י 466.
לעזרת מתכננים אחרים מובא כאן Design Manual של חברת Fyfe עם דוגמאות חישוב של אלמנטים שונים ע"י חומרים מרוכבים.

הורדת ההנחיות לתכנון (Design Manual)


המסמכים הרשמיים לתכנון חיזוק מבני בטון ע"י חומרים מרוכבים:

  • Acceptance creiteria for concrete reinforced and unreinforced mansonry strengthening using Fiber Reinforced Composite Systems. AC 125 April 1997 U.S.A.
  • ACI 440.2R-02, Guide For the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures, ACI 2002
  • Europe fib Bulletin, Externally Bonded FRP Reinforcement RC Structures, Federation Internatinale du Beton, 2001, ISSN 1562-3610