תחומי יישום
עמודים
המערכת מתוכננת להוסיף חוזק צירי ועמידות בכפיפה. כמו כן המערכת משפרת גמישות עמודים קיימים לקבלת כוחות סיסמיים. ע"י עטיפה חיצונית של עמודים בחתך עגול ניתן להכפיל את הסיבולת הצירית.קורות ותקרות
יריעות חוזק של חברת Fyfe Co (USA) מתאימות לחיזוק קורות ותקרות קיימות במקרים הבאים:
  • הגדלת תסבולת מכנית ע"י הוספת יריעות באזורי המתיחה הנדרשים ע"י כוחות סיסמיים
  • תוספת כוח לקבלת מאמצי גזירה
  • חיזוק קורות ותקרות בודדות או נמשכות
  • חיזוק לתוספת העומס או שינוי בסכימה סטטיתקירות בטון ובלוקים
מסיבות שונות נדרש לעיתים חיזוק קירות בטון או בלוקים מסיבות שונות נדרש לעיתים חיזוק קירות בטון או בלוקים להגדלת עמידותם בכוחות הפועלים במישור הקיר או מחוצה לו.
המערכת יכולה לשמש למטרות הבאות:
  • חיזוק אזורים סדוקים והקשחת הקירות
  • חיזוק קירות ומחיצות להקשחת המבנה לקבלת כוחות סיסמייםצנרת
צינורות בטון, במיוחד במערכות ביוב, נפגעים לעיתים קרובות מקורוזיה של בטון או זיון. מערכת Tyfo יכולה לשמש לשיקום וחיזוק הצינורות. המערכת גם מהווה מחסום לחדירת נוזלים אגרסיביים כשכבת מגן איכותית. היות ועובי היריעות אינו עולה על מספר מ"מ בודדים, החיזוק אינו מקטין למעשה את קוטר הצינור.

חיזוק פנימי של צנרת בטון

לשיפור והגדלת כוחות המתיחה המתקבלים

תיקון מערכת צנרת בקליפורניה

צפו בסרטון


קורוזיה של מוטות הזיון
המערכת יכולה לשמש לחיזוק של מבני בטון, שנפגעו מהחלדת הזיון. הדבקת יריעות חוזק על גבי האלמנט המשוקם לא רק משלימה את הזיון החסר, אלא גם משמשת כשכבת מגן מנזקים עתידיים.חיזוק לרעידות אדמה
קרום כדור הארץ מחולק לגושים, אשר צפים על פני הלבה. גושים ענקיים אלו נמצאים בתנועה מתמדת איטית ומשתחקים זה בזה. כאשר כוחות ההזזה באדמה עולים על כוחות החיכוך, האדמה רועדת. הים התיכון הוא אחד האזורים הפעילים בעולם מבחינה גיאולוגית. ישראל נמצאת על קו החיבור בין הגושים , הנקרא "שבר אפרו – סורי ", שפעילות סיסמית לאורכו היא אינטנסיבית ובלתי פוסקת למעשה.

אזורנו ידעה רעידות אדמה הרסניות בעבר הרחוק והלא רחוק, חורבות של צפת, קיסריה ובית שאן – תזכורת מונומנטלית לכך. מספר רב של רעידות אדמה אינו מורגש למעשה כל עוד ועוצמתן אינה עולה על דרגת ארבע בסולם ריכטר . דרגות שש ומעלה בעוצמה עלולות להביא הרס וחורבן אמיתי, ואירוע הרסני מסוג זה צפוי להתרחש באזורנו בכל רגע נתון. לצערנו, אין עדיין אפשרות לחיזוי רעידות אדמה והערכת עוצמתן.

גזירת העמוד כתוצאה מרעידת אדמה

תזוזת העמוד בבנין משותף כתוצאה מרעידת אדמה

לפי הבדיקה שנערכה ע"י צוות החוקרים בעלי שם בנושא, % 75 של הבניה בארץ אינה מתוכננת כראוי לרעידות אדמה. תקן ישראלי ת"י 413 נכנס לשימוש רק ב-1975 ומאז יצאו העדכונים המחמירים. רוב המבנים שנבנו בארץ לפני 1975 - 1977 לא תוכננו כביכול לעמידה ברעידות אדמה ולא עומדות עקב כך בקריטריונים הנדרשים מהמבנים היום. ועדת ההיגוי הממשלתית קבלה עוד ב-1999 כהנחת עבודה תרחיש מצמרר, שבעקבות רעידת אדמה בדרגה 7.5 סולם ריכטר, יהיו בארץ אלפי הרוגים, פצועים ומאות אלפי מפונים. אלפי מבנים יהרסו ויזוכו.

בכול האזורים הנחשבים רגישים לרעידות אדמה, מכירים את החומרים המרוכבים ויכולתם לחיזוק המבנים. ניסיון רב הצטבר בעולם גם בשיקום מבני בטון שנסדקו מרעידת אדמה, באמצעות חומרים מרוכבים. חברתנו מאפשרת לנצל למטרות אלו את הידע שהצטבר בארה"ב.מיגון מבנים
הודות לחוזק ולאלסטיות מערכת Tyfo מתאימה למיגון מבנים. יריעות חוזק דקות, המודבקות על פני הבטון, משפרות עמידות המבנה בהילום ומונעות שיחון רסיסי בטון. הניסויים שבוצעו בחו"ל ובארץ מאשרים את הפוטנציאל הגבוה של היריעות בספיגת אנרגיות ההדף ומניעת שיחון הרסיסים.
מבחן עמידות לכוח הדף ושיכוך אנרגיות עקב הפיצוץ
אחרי ביצוע החיזוק
לפני ביצוע החיזוק