הכנת תשתית לחיזוק האלמנט ע"י חומרים מרוכבים

רצועות פחמן, יריעות פחמן או זכוכית מדביקים ע"ג תשתית יציבה, חזקה וחלקה יחסית. כאשר מחזקים אלמנט שסבל מקורוזיה של זיון, חייבים לטפל באזורי החלודה טרם ביצוע החיזוק. להלן הפרמטרים החשובים בהכנת התשתית לחיזוק:
  • לפי התקן האמריקאי ACI 420 2R התאמת התשתית לחיזוק מבחינת חוזקה המכאני נבדקת ע"י בדיקת המתיחה הישירה (Pull – out test). הממוצע הנדרש הוא 1.4 מגפ"ס, כאשר אף תוצאה בודדת לא תיפול מתחת ל 1.2 מגפ"ס. אגב, תוצאות אלו נדרשים גם ממערכת החיזוק המיושמת.
  • מדביקים את המערכת ע"ג בטון חשוף. כול שכבות ביניים כמו טיח, דבק, צבע וכ"ד יש להוריד מהתשתית ולשייף את פני הבטון טרם ביצוע החיזוק.
  • פני הבטון יהיו ישרים וחלקים יחסית כאילו להדבקת טפט גס. יש לבטל גראדים בהשחזה ולמלא שקערוריות או גומחות בגראוט צמנטי בלתי מתכווץ טרם יישום מערכת החיזוק.
  • אין לכסות שטחים רחבים בחומר צמנטי עקב החשש לאי - התאמת התשתית לחוזק המשיכה, שעלול גם להשתנות עם הזמן. במקרים בהם חייבים למלא, לישר או להחליק את פני הבטון, החומר המתאים לכך הוא שפכטל אפוקסי: הדבקות האפוקסי לתשתית גבוהה מחוזק הבטון במתיחה.
  • מדביקים את המערכת ע"ג בטון חשוף. כול שכבות ביניים כמו טיח, דבק, צבע וכ"ד יש להוריד מהתשתית ולשייף את פני הבטון טרם ביצוע החיזוק.
  • מוטות זיון חלודים יש לחשוף בכול היקפם בחציבה זהירה, להסיר חלודה בהתזת חול או באמצעים מכניים אחרים, לצפות את המוטות בשתי שכבות של חומר צמנטי מיוחד לריסון הקורוזיה ולבטן את המוט והאזור החצוב בגראוט צמנטי בלתי מתכווץ. גם מערכת השיקום צריכה לעמוד בדרישות לחוזק המשיכה.

טוב יעשה המתכנן, אם ידרוש בדיקת ההדבקות (Pull – out test) של המערכת המיושמת כתנאי לקבלת העבודה. בדיקה זו מבצעת כול מעבדה מוסמכת בכול רחבי הארץ. לא עמדה המערכת בדרישה, יש ספק לגבי יעילותה ויכולתה לשאת את המאמצים המתוכננים

תחומי יישום


מפרטים טכניים


שלבי הביצוע
פרויקטים בעולם


פרויקטים בארץ
מפרט לביצוע


הנחיות לתכנון


הכנת תשתית לחיזוק