תחומי פעילות
פעילות חברתנו מתרכזת בתחום חיזוק מבני בטון קיימים ע"י חומרים מרוכבים (למינטים, יריעות פחמן וזכוכית המוספגים באפוקסי).
אם מחזקים מבנים שניזוקו מקורוזיה שיקום המבנה מתבצע כחלק מפרויקט החיזוק.
להלן תחומי פעילות החברה:
  • הערכת מצב המבנה מבחינה פיזית וסטטית
  • חישוב החיזוק למאמצים סטטיים או דינמיים לפי התקן האמריקאי ACI4402R
  • ביצוע החיזוק בהשגחת מהנדסי החברה
  • בקרת איכות הנדסית על טיב העבודה
  • שיווק חומרים לקבלנים אחרים תוך מתן הדרכה לצוותי ביצוע

תחומי יישום


מפרטים טכניים


שלבי הביצוע
פרויקטים בעולם


פרויקטים בארץ
מפרט לביצוע


הנחיות לתכנון


הכנת תשתית לחיזוק