\ power mesh | חיזוק מבנים| פאואר מש | רעידות אדמה power mesh | חיזוק מבנים| פאואר מש | רעידות אדמה
פרופיל החברה
החברה נוסדה ב 1999 ופעילותה התמקדה בחיזוק מבני בטון ע"י חומרים מרוכבים כמו יריעות פחמן וזכוכית להספגה באפוקסי באתרים או רצועות פחמן המוספגות מראש (Laminates). מהתחלת פעילותה כשרה החברה קשר עם החברה האמריקאית Fyfe (USA) - אחת הגדולות בעולם בייצור מערכות מרוכבות לשימוש בענף הבניה וממשיכה לעבוד בשיתוף פעולה מלא אתה בכול הקשור בתכנון החיזוק, אופן הביצוע וטיבו.

השיטה התאקלמה ובמשך שנות הפעילות ביצעה חברתנו מספר רב של הפרויקטים בהיקפים שונים. בין האובייקטים האופייניים לחיזוק: גשרים בשיקום ובשדרוג, ממגורות שנסדקו, תקרות מקשיות ותקרות צלעות, קורות, עמודים וקירות לחיזוק עקב החלדת הזיון, להגדלת עומסי השרות ולשיפור העמידות במאמצים סיסמיים.
חיזוק עמודים
להגדלת כוחות ציריים

חיזוק תקרה
להגדלת עומס שימושי

חיזוק קיר מבנה
לקבלת כוחות סיסמיים (אופקיים)

חיזוק נציבי גשר
להגדלת מומנט כפיפה

תחומי פעילות החברה:
 • בדיקת מבנה: בדיקת מבני בטון לקראת החיזוק
 • תכנון החיזוק: תכנון החיזוק ע"י חומרים מרוכבים לפי מסמכים נורמטיביים
 • ביצוע החיזוק: חיזוק מבני בטון ע"י חומרים מרוכבים
 • הגנה מאש: הגנת מערכת החיזוק מאש ל 2 – 4 שעות
 • בקרת טיב: בקרה הנדסית של טיב העבודה ומתן האישורים
 • שיווק מערכות חיזוק: אספקת מערכות חיזוק מרוכבות לביצוע ע"י קבלנים אחרים (יריעות פחמן, זכוכית ועוד)
בין החומרים והמערכות לחיזוק:
 • יריעות פחמן וזכוכית חד או דו – כיווניות להספגה באתר
 • לוחות (למינטים) בעלי מודול אלסטיות מוגדל, מוכנות לפי המידות הנדרשות
 • עוגני זכוכית או פחמן לקבלת כוחות דחיה או מעבר כוחות מתיחה
 • דבק אפוקסי מקורי כחלק ממערכת החיזוק
 • מערכות מיוחדות להגנה מפני אש (עד 4 שעות)
פאואר מש- חברה מורשה ליישום מערכות חיזוק (Certified Applicator)
כעבור עשור שנות ניסיון, קיבלו מהנדסי פאואר מש אישור פורמאלי של Applicator Certified מטעם חברת Fyfe יצרנית המערכת. האישור מצביע על כך שמהנדסי חברתנו נכללים ברשימת בעלי מקצוע הרשאים ליישם מערכות החיזוק במיומנות ובאחראיות הנדרשת. כאשר אנחנו מבצעים את העבודה שתוכננה על ידנו, המזמין רשאי לקבל אישור על כשרות המבנה המחוזק לעומסים המתוכננים. כאשר חברתנו מבצעת עבודה לפי התכנון של מהנדסים אחרים, האישור מאשר שהיישום נעשה לפי הכללים הנדרשים.

האישור הרשמי מחברת Fyfe

תחומי יישום


מפרטים טכניים


שלבי הביצוע
פרויקטים בעולם


פרויקטים בארץ
מפרט לביצוע


הנחיות לתכנון


הכנת תשתית לחיזוק